Zurzeit ist diese Seite nur in Niederländisch verfügbar.
Kontaktieren Sie einfach unsere Mietabteilung für weitere Informationen.
Tel. +32 (0)3 340 04 94
Fax +32 (0)3 340 04 91
rental@hermans-heftrucks.be

Inschrijving    

Per kalenderjaar
Niet afzonderlijk per werf, project, regio of land 

Verzekerde voorwerpen en toegelaten gebruikers

Vorkliften, zelfrijdende hoogwerkers en schaarliften, hoogwerkers op vrachtwagenchassis, reachtrucks, elektrische transpaletten, verreikers en grondverzetmachines, die eigendom zijn van en door Hermans Heftrucks BV met een contract van lange of korte termijn aan derden verhuurd worden, voor zover deze bediend worden door de huurders (personeelsleden en aangestelden). 

Gebied

België en aangrenzende landen 

Waarborgen tijdens het effectieve gebruik en tijdens de stalling door of bij de huurder (met andere woorden vanaf de in ontvangstname door de huurder - na transport door de verhuurder of transportfirma - tot de in ontvangstname - vóór transport - terug naar de verhuurder) en voorwaarden

  • Schade aan de toestellen, al dan niet veroorzaakt door verkeerde manipulatie, inclusief diefstal, tijdens het normale gebruik of stalling van het toestel (uitgezonderd uitsluitingen die op aanvraag kunnen worden bezorgd, uitgesloten zijn o.a. glasbreuk en schade zoals schilfers, krassen, deuken, alsook elke schade van esthetische aard zoals beton- en verfresten). De huurder moet binnen de 12 uur de schade en de omstandigheden van het ongeval schriftelijk melden.
  • Brand (inwendige oorzaak)
  • In geval van diefstal of vandalisme moet er binnen de 12 uur na de vaststelling aangifte gedaan worden bij de politie en moet een kopie van het proces-verbaal aan Hermans Heftrucks BV overgemaakt worden.
  • De huurder zal het toestel stallen op een veilige plaats en de nodige preventieve maatregelen nemen om het toestel te beschermen (bv. sleutels nooit op het contactslot laten steken, indien mogelijk achter omheining plaatsen, …).
  • Dekking is uitgesloten o.a. bij grove nalatigheid, verwijtbare oorzaak (bv. foutief gebruik, besmeuring met verf of andere moeilijk verwijderbare producten, …) of bij het ontbreken van een proces-verbaal. In dit geval wordt de schade onverwijld aan de huurder doorgerekend. 
     

Premie

6% op het bruto huurbedrag (ook op voorzetapparatuur)

  • (wordt apart vermeld op de verhuurfactuur) 
     

Vrijstelling per schadegeval: (exclusief BTW)

Schade aan toestel: € 750

  • Diefstal: 15% van de nieuwwaarde met een minimum van € 3.000 en een maximum van € 8.000. 
     

Verhaalsmogelijkheid in geval van schade

Hermans Heftrucks BV behoudt verhaalsmogelijkheid op de huurder en andere partijen – buiten de verzekeringsnemer – in de volgende gevallen:

  • Diefstal
  • Onderverhuring
  • Beschadiging waarvoor door middel van expertise werd aangetoond dat deze het resultaat is van een gebruik dat niet met een normaal gebruik overeenstemt, of niet overeenstemt met de gebruiksvoorschriften van de fabrikant en/of verhuur
  • Ongebruikelijke frequentie van schadegevallen bij dezelfde huurder
  • Schade waarvan bewezen is of vermoed wordt dat ze opzettelijk door de huurder of zijn aangestelden werd veroorzaakt
  • Schade waarvoor een derde (tov de huurder en verhuurder) verantwoordelijk is
  • Brand met oorzaak buiten de machine.